Dịch vụ Bar Keepers Friend khác

Chúng tôi đang ở đây để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn về Sản phẩm làm sạch cao cấp của chúng tôi. Xin vui lòng cung cấp Chủ đề để chúng tôi có thể tìm người tốt nhất cung cấp hỗ trợ cho bạn.

Nếu bạn muốn phân phối các sản phẩm BKF trong quốc gia của bạn, xin vui lòng sử dụng mẫu yêu cầu thông tin nhà phân phối quốc tế của chúng tôi.

Tìm chúng tôi ở đâu?

 

Bột làm sạch & đánh bóng BKF

SẢN PHẨM BKF (VIỆT NAM)

Địa Chỉ: 25/8 Nguyen Huu Tho,KP2,Phuong Tan Hung,
Quan 7, Ho Chi Minh, Vietnam

Điện thoại: (+84) 9.1669.1339 hoặc 0948.27.27.07
Email:   info@bkf.vn
hieutieu@gmail.com
thanhvan.hd15@gmail.com