bathroom_sink

Sử dụng BKF (bột hoặc chất lỏng) để làm sạch bồn rửa bằng inox, sứ, Corian®, Fireclay, gốm, acrylic, đồng, thủy tinh và gang tráng men.

bathroom_tub

Sử dụng các sản phẩm BKF để làm sạch bồn tắm làm bằng sợi thủy tinh, sứ, acrylic, gang tráng men, vật liệu bề mặt cứng và gạch men.

bathroom_faucet

Sản phẩm BKF có thể làm sạch một cách an toàn tất cả các vòi kim loại.

bathroom_shower

Sử dụng các sản phẩm BKF để làm sạch bồn tắm và xung quanh làm bằng sợi thủy tinh, sứ, acrylic, gang tráng men, vật liệu bề mặt rắn và gạch men. Bar Keepers Friend cũng lau chùi cửa kính tắm và đồ tắm bằng kim loại.